KURUMSAL BİLGİLENDİRME

Ticaret Sicil Bilgileri
Ticaret Sicil No 270380
Mersis No 175006913300016
Ticaret Unvanı Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.
İş Adresi (Genel Müdürlük) Barbaros Mah. Sütçüyolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul
Telefon +90 (0) 216 542 62 00
Fax +90 (0) 216 542 62 92
Kep Adresi bimeks@hs02.kep.tr
Ödenmiş Sermaye 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000
İşlem gördüğü borsa Borsa İstanbul A.Ş.
Borsaya kote olma tarihi 14.04.2011
İşlem Sembolü BMEKS
İşlem gördüğü pazar Ulusal Pazar
Dahil olduğu Endeks BIST-100
Bağımsız Denetçi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest M. M. M. A. Ş.
Bağımsız Denetçi Adresi Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No: 285 C Blok, Kat:2, Şişli/İstanbul
Bağımsız Denetçi Telefon +90 (0) 212 373 00 00

Bilgilendirme Politikası

Şirket’te, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyu bilgilendirme politikası yer almaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur.


Kurumsal Yönetim Politikası

I) Spk mevzuatına uyum

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. “Şirket” Sermaye Piyasası Kurulu’nca “SPK” yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkerlerinde “ilkeler” yer alan prensiplere uygun olarak hareket eder.


II) Şirketin yönetim organlarının yapısı ve çalışma şekli
1) Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nda “TTK” ve SPK mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde tüm paydaşların rahat katılımına açık bir şekilde yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Genel Kurulun gündemi ve karar alma şekli TTK ve SPK mevzuatlarında belirtilen ilkelere uygun şekilde belirlenir. Şirketin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

2) Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu, şirketin tüm işlerini yasalar, şirket ana sözleşmesi ve şirketin Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütür.


Ortaklık Yapısı

Ortak Adı/Unvanı Hisse Adedi Hisse Oranı PAYI (TL)
1 Mehmet Murat Akgiray 4.374.660,00 3,65% 4.374.660,00
2 Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. 1.083.000,00 0,90% 1.083.000,00
3 SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş. 156.000,00 0,13% 156.000,00
4 Halka Açık 114.386.340,00 95,32% 114.386.340,00
Toplam 120.000.000,00 %100,00 120.000.000,00
Bilgilendirme Araçları

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.


  • Web sitesi
  • Yatırımcılara yönelik toplantılar
  • Medya ve basın açıklamaları
  • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
  • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
  • Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
  • Telefon, Faks vs.