SEKTÖR VE PAZAR

Sektör ve pazar tanımı ve potansiyeli

Bimeks, Tüketici Elektroniği (TE) Perakende Pazarı'nda faaliyet gösteren bir Teknoloji Perakende şirketidir. Teknoloji Perakende şirketleri (TSS), zincir mağazalarıyla TE pazarında organize perakendenin payının düzenli olarak artmasını sağlamışlardır. TSS'lerin TE pazarından aldığı pay 2011'de %20 iken, 2013'te %27'ye ulaşmıştır ve bu pay değişen tüketici davranışları ve TSS'lerin tüketicilere sağladığı erişim ve çeşit kolaylıkları gibi faktörler sebebiyle sürekli artmaktadır. 2020'ye kadar TSS'lerin TE pazarından alacakları payın % 50'yi geçmesi beklenmektedir.


Önemli bir pazar, büyüyen bir sektör

Son dört yılda ortalama %13 büyüyen TE pazarının gelecek üç yılda da ortalama %10 büyümesi bekleniyor. Yıllık ortalama %26 büyüyen TSS pazarının ise gelecek dönemde ortalama %17-25 arası büyümesi bekleniyor.


Pazar araştırmaları, TSS pazarının; sektörel gelişimin henüz erken evresinde olduğunu gösteriyor.

  • Bilgisayar, internet ve mobil telefon kullanım yaygınlıklarının AB ülkelerine göre düşük olması,
  • Yaşam standartları ve refah düzeyindeki artış,
  • Artmaya devam eden kentleşme oranı,
  • İhtiyaç tanımlarındaki değişiklik,
  • Tüketicilerin dayanıklı tüketim ürünlerini değiştirme sürelerinin kısalması,
  • Tüketici ve tedarikçi tercihinin organize perakendeye ve zincir mağazalara yönelmesi

gibi faktörler, TSS'lerde satılan ürünlerin artık ihtiyari ihtiyaç olmaktan çıkıp vazgeçilmez ihtiyaç halini almaya başladığını ortaya koyuyor.


Türkiye'de Avrupa Birliği'ne göre düşük penetrasyonlar ve değişen ihtiyaçlar piramidi
Penetrasyon
Bilgisayar kullanım yaygınlığı
İnternet kullanım yaygınlığı
Mobil telefon kullanım yaygınlığı
TR
%50
%49
%93
AB
%78
%79
%125

Yukarıdaki veriler ve sektörel göstergeler, Teknoloji Perakendecileri'nin 2020'ye kadar sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme trendinde olacağını teyit ediyor.