YATIRIMCI BİLGİLENDİRME

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurumuzdur

Şirketimizin hisse senetleri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesi/1. fıkra kapsamında, 28.08.2017 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren, alacak sigorta şirketlerinin, ülke ve sektör riskleri gerekçesiyle şirket limitlerini kapatması sebebiyle, ürün tedarik kanallarında ciddi daralmalar yaşamaya başlamış ve bu negatif durumun üstesinden gelmek için bir yılı aşkın zamandan beri gayret göstermektedir. Bu süreçte, bir yandan ürün tedarik için çözüm arayışlarını sürdürürken, diğer yandan finansal yükümlülüklerini yapılandırma yoluna gitmiştir. Geçtiğimiz 1 yılda, 55 milyon TL tutarında tahvil anapara itfası yapılmış, finansal kuruluşlarla gönüllü yapılandırmaya gidilerek bütün banka ve leasing borçları 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılmış, daha sonra da tahvil yatırımcılarıyla varılan mutabakat ile, tahvil borçları 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadelendirilmiştir. Bu süreçte, finansal kuruluşlar ile tahvil yatırımcılarımıza, ortak menfaatleri gözeten pozitif yaklaşımları için müteşekkiriz.

Diğer yandan, tedarik kanallarının yukarıda belirtilen sebeple önce daralıp sonra kapanması sebebiyle Şirketimiz, ciddi oranda azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başlamıştır Bu çalışmalar, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olup, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi de üzerinde çalışılan seçenekler arasındadır.

Bimeks Türkiye'nin 28 yıllık köklü bir perakende markasıdır. 2015 yılında Türkiye'nin en büyük ciro üreten 100. şirketi ( Fortune500) olmuş, 2016 yılında Türkiye'nin en değerli 52.markası (BrandFinanceTurkey100) olduğu tescil edilmiştir.

Şirketimizce malum olan sebeplerle içine girdiğimiz bu sıkıntılı süreci aşmak için üzerinde çalıştığımız alternatifler somut neticelere ulaştıkça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Bu konuyla ilgili Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız duyuruya da buradan ulaşabilirsiniz.